Духовити двустишия

Сатиричен спектър
26.09.2018
Ум народен благороден
26.09.2018