Костадин Коручев “Посвещения и размишления”

Димитър Кандев “МЕЖДУ ИЗГРЕВА И ЗАЛЕЗА”
22.01.2020
Дамянка Котакова “МОРЕТО ЧАКА СПОКОЙНО И НЕЖНО”
22.01.2020

Вдъхновение

Звездите от пагона ще свалим.
Ще страдаме, ще пишем стихове.
По неизвестни бездни ще летим,
към нови, неоткрити светове!

След НАС ще идват други времена,
без бури, без барут и врагове.
Но в тях ще има пак звезди, луна,
крила за полет в нови светове …

Копнежите на земния човек
ТИ, пазиш бащински, от векове.
И … зная пътя ТИ, не ще е лек,
защото съществуваш в стихове!