Кою Тонев “Родова памет”

Светла Велева “Веселушки”
27.04.2020
Станислав Пенев “МОРСКИ СТИХОТВОРЕНИЯ”
22.01.2020

Още като младеж ме впечатляваше със съдържанието си народната мъдрост, че човек без род и родина е като дърво без корен и като пресъхнала река. В малко по–зряла възраст сметнах, че съм длъжен да разкажа на поколенията, които идват след мен за родовете си по бащина и майчина линия, за родното си място и за най–авторитетните личности във фамилната си история.