Пред олтара на времето

Речник на езика романес
26.09.2018
Дванадесет са…
26.09.2018