Речник на езика романес

Животът – вяра, надежда, любов
26.09.2018
Пред олтара на времето
26.09.2018