Сатиричен спектър

Върбово – люлка родна
26.09.2018
Духовити двустишия
26.09.2018