Такухи Минасян “Приказки от вчера за утре”

Павлин Павлов “Шпионски истории”
27.04.2020
Христо Цеков “Бежанец от три епохи”
27.04.2020

Годината беше 315! Огромната дървена врата с издъл-бани по нея глави на животни и плодове привлякоха погледа на тълпата, чакаща да нахълта. Портата се отвори, забързани мъже, жени насядаха в красивия театър – гордостта на великия архитект Налбантян.