Такухи Минасян „Приказки от вчера за утре“

Годината беше 315! Огромната дървена врата с издъл-бани по нея глави на животни и плодове привлякоха погледа на тълпата, чакаща да нахълта. Портата се отвори, забързани мъже, жени насядаха в красивия театър – гордостта на великия архитект Налбантян.

Scroll to Top