Ратаят на хаджийката

Двамата дръгливи мъже, облечени в омърляни и смачкотени дрехи, заничаха иззад разпрострелите се нашироко и разлистени драки към девойките, спрени на десетина-петнайсет метра от тях. Имаше и трети мъж. Малко по-вдясно той недообмислено се вреше из шиповете на трънката пред него, опитвайки се хем да я пребори, та и хем внимаваше уж да не я разлюлее, което си оставаше невъзможно.

Scroll to Top