Аз и лирико-епическият ми герой на Добромир Георгиев

ВЯРА И СЛУЖБА
С молитва
без смени
за ред,
напътстващ ме
в лабиринта
от исторически стрòеве,
и преди, и след
всяка вечерна проверка
отговорният ми „аз”
е въоръжен.

Scroll to Top