Житейски истории на Планимир Петров

… И в третата си  книга „Житейски истории” Планимир Петров фиксира своя  творчески поглед към Човека и неговите лични,  семейни и социални проблеми. В този смисъл, може да се каже, че като тематика и проблематика, тази книга е продължение на втората „Човешки истории”. Авторът вече оформя своя стил да разказва пестеливо, интересно, поучително и сюжетно най-обикновени житейски спомени, случки и събития; да създава  приятно настроение със закачки и смешни ситуации; и уж между другото, дори с едно „подхвърлено” изречение,  да внушава поука и размисъл, а на местна и философски послания.

Тъй като съм редактор и на трите книги на Пл. Петров  мога да споделя без колебание, че те могат да бъдат  съществен принос в  съвременната  народопсихологически характеристика на нашенеца. И по-точно на българина, попаднал  по различни причини не само във водовъртежа на своята самота, суета и дребнавост, но и в духовния свят  на своето многолицево селско и градско  хорско общество.

Редакторът

Scroll to Top