Кою Тонев „Родова памет“

Още като младеж ме впечатляваше със съдържанието си народната мъдрост, че човек без род и родина е като дърво без корен и като пресъхнала река. В малко по–зряла възраст сметнах, че съм длъжен да разкажа на поколенията, които идват след мен за родовете си по бащина и майчина линия, за родното си място и за най–авторитетните личности във фамилната си история.

Scroll to Top