Царят на Тракия

Роман за героичния, озарен от слава и пропит с драматизъм живот на Лизимах – един от пълководците в армията на Александър Велики. Каква е цената да бъдеш властелин на Тракия? Дали в нея, освен несметни съкровища, не е скрито древно послание, дошло от звездите? Две новородени деца ще проплачат в храма на богинята Котито. За едното е предопределено да бъде цар. Второто ще изчезне в подземните владения на тайнствения бог на гетите – Залмоксис. Добре дошли в мистериите на „ЦАРЯТ НА ТРАКИЯ”

Scroll to Top